Technické informácie

24.04.2020 11:33
  Základný postup pre zabezpečenie nových výťahov - na stiahnutie [PDF]  
14.04.2020 15:50
Informácie k cenám elektrickej energie -  na stiahnutie [PDF]
11.11.2019 13:58
PLYN - Prev poriadok - 2019.pdf (615,4 kB)   
08.04.2019 09:32
  Rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov v bytových domoch - na stiahnutie [PDF]  
17.07.2018 09:32
  Informácie o ochrane pred elektrickým prepätím - na stiahnutie [PDF]  
14.12.2017 18:52
Všeobecná informácia k modernizácii, rekonštrukcii a výmene výťahov na stiahnutie - [PDF]  
16.11.2016 08:53
Na výťahoch môže vzniknúť viacero typov závad. Tento príspevok je zameraný na jednu, ďalej uvedenú, špecifickú závadu. [PDF]      
12.11.2015 08:59
PAUSAL_VYTAHY_2016.PDF
16.04.2015 08:51
Vykonávanie výberových konaní pri správe domu vykonávanej Stavebným bytovým družstvom Zvolen.  Postup pri obstarávaní tovarov a služieb [PDF]   
27.02.2015 08:55
Výťah spadá do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých sú vykonávané úkony smerujúce k zabezpečeniu bezpečného chodu týchto zriadení. [PDF]      

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24
Zvolen
960 01
045/321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk