Bankové účty domov 

Ekon. č.

Ulica

IBAN

001

Nám.SNP,Nám.slobody 2010, 2013, Zvolen

SK31 1111 0000 0010 4464 9009

002

Nám.slob, Nám.SNP 1935, 1936, Zvolen

SK09 1111 0000 0010 4464 9017

003

J. Bánika 2007, Zvolen

SK84 1111 0000 0010 4464 9025

004

J. Bánika 1997, Zvolen

SK62 1111 0000 0010 4464 9033

005

Borovianska cesta 1994, Zvolen

SK40 1111 0000 0010 4464 9041

008

V.P.Tótha 2025, Zvolen

SK65 1111 0000 0010 4464 9076

009

Bystrický rad 1973, Zvolen

SK43 1111 0000 0010 4464 9084

010

Bystrický rad 2584, Zvolen

SK21 1111 0000 0010 4464 9092

012

Balkán 1780, Zvolen

SK36 1111 0000 0010 4464 9113

013

Študentská 2121, Zvolen

SK14 1111 0000 0010 4464 9121

014

Študentská 2122, Zvolen

SK61 1111 0000 0010 4464 9148

015

Ľ. Štúra 2206, Zvolen

SK39 1111 0000 0010 4464 9156

016

J. Kráľa 2052, Zvolen

SK17 1111 0000 0010 4464 9164

017

Námestie SNP 2181, Zvolen

SK92 1111 0000 0010 4464 9172

020

Hodžova 2417, Zvolen

SK70 1111 0000 0010 4464 9180

021

J. Kráľa 2358, Zvolen

SK42 1111 0000 0010 4464 9199

022

Kimovská 2589, Zvolen

SK85 1111 0000 0010 4464 9201

023

Družstevná 2241, Zvolen

SK35 1111 0000 0010 4464 9228

024

Družstevná 2194, Zvolen

SK13 1111 0000 0010 4464 9236

025

Družstevná 2152, Zvolen

SK88 1111 0000 0010 4464 9244

026

Družstevná 2340, Zvolen

SK66 1111 0000 0010 4464 9252

027

Družstevná 2410, Zvolen

SK44 1111 0000 0010 4464 9260

028

Družstevná 2476, Zvolen

SK16 1111 0000 0010 4464 9279

029

Višňovského 2521, Zvolen

SK91 1111 0000 0010 4464 9287

030

Hviezdoslavova 2165, Zvolen

SK69 1111 0000 0010 4464 9295

031

J. Kozáčeka 2072, Zvolen

SK09 1111 0000 0010 4464 9308

032

J. Kozáčeka 2068, Zvolen

SK84 1111 0000 0010 4464 9316

033

J. Kozáčeka 2115, Zvolen

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

034

J. Kozáčeka 2106, Zvolen

SK40 1111 0000 0010 4464 9332

035

V.P.Tótha 2088, Zvolen

SK18 1111 0000 0010 4464 9340

036

M.Rázusa 2144, Zvolen

SK17 1111 0000 0010 4464 9455

037

M. Rázusa 2142, Zvolen

SK92 1111 0000 0010 4464 9463

038

M. Rázusa 1784, Zvolen

SK70 1111 0000 0010 4464 9471

039

M. Rázusa 2140, Zvolen

SK20 1111 0000 0010 4464 9498

040

Prachatická 1798, Zvolen

SK63 1111 0000 0010 4464 9500

041

Prachatická 2235, Zvolen

SK35 1111 0000 0010 4464 9519

042

Prachatická 2374, Zvolen

SK13 1111 0000 0010 4464 9527

043

Prachatická 2255, Zvolen

SK88 1111 0000 0010 4464 9535

044

M. Rázusa 2203, Zvolen

SK66 1111 0000 0010 4464 9543

045

Prachatická 2478, Zvolen

SK44 1111 0000 0010 4464 9551

046

Centrum 2352, Zvolen

SK91 1111 0000 0010 4464 9578

047

A. Hlinku 2586, Zvolen

SK69 1111 0000 0010 4464 9586

048

A. Hlinku 2506, Zvolen

SK47 1111 0000 0010 4464 9594

049

Centrum 2395, Zvolen

SK84 1111 0000 0010 4464 9607

050

A. Hlinku 2431, Zvolen

SK62 1111 0000 0010 4464 9615

051

A. Hlinku 2446, Zvolen

SK40 1111 0000 0010 4464 9623

053

J. Donča 2018, Zvolen

SK87 1111 0000 0010 4464 9359

054

J. Donča 2004, Zvolen

SK65 1111 0000 0010 4464 9367

055

Pod Kozákom 706, Sliač

SK89 1111 0000 0010 4468 7347

056

Pod Kozákom 708, Sliač

SK67 1111 0000 0010 4468 7355

057

Pod Kozákom 703, Sliač

SK45 1111 0000 0010 4468 7363

058

Pod Kozákom 704, Sliač

SK23 1111 0000 0010 4468 7371

059

Pod Kozákom 705, Sliač

SK70 1111 0000 0010 4468 7398

060

B. Nemcovej 656, Sliač

SK16 1111 0000 0010 4468 7400

064

Na Brázdach 645, Sliač

SK19 1111 0000 0010 4468 7443

065

Gorkého 646, Sliač

SK94 1111 0000 0010 4468 7451

066

Gorkého 762, Sliač

SK44 1111 0000 0010 4468 7478

067

Gorkého 760, Sliač

SK22 1111 0000 0010 4468 7486

068

Gorkého 764, Sliač

SK97 1111 0000 0010 4468 7494

069

J. Cikkera 840, Sliač

SK37 1111 0000 0010 4468 7507

070

B. Nemcovej 655, Sliač

SK15 1111 0000 0010 4468 7515

071

Sládkovičova 588, Zvolenská Slatina

SK40 1111 0000 0010 4468 7259

072

Sládkovičova 589, Zvolenská Slatina

SK18 1111 0000 0010 4468 7267

073

Školská 424, Zvolenská Slatina

SK93 1111 0000 0010 4468 7275

074

Železničná 232, Vígľaš

SK71 1111 0000 0010 4468 7283

075

Železničná 233, Vígľaš

SK49 1111 0000 0010 4468 7291

076

Železničná 234, Vígľaš

SK86 1111 0000 0010 4468 7304

078

Obrancov mieru 882, Detva

SK27 1111 0000 0010 4468 7590

079

Obrancov mieru 883, Detva

SK64 1111 0000 0010 4468 7603

080

A. Bernoláka 928, Detva

SK42 1111 0000 0010 4468 7611

081

A. Bernoláka 930, Detva

SK89 1111 0000 0010 4468 7638

082

Vimperská 932, Detva

SK67 1111 0000 0010 4468 7646

083

Hontianske Nemce 169, Hontianske Nemce

SK64 1111 0000 0010 4468 7312

084

Osloboditeľov 2649, Lieskovec

SK21 1111 0000 0010 4464 9674

085

Slnečná 270, Kováčová

SK18 1111 0000 0010 4468 7558

086

Školská 468, Dobrá Niva

SK14 1111 0000 0010 4468 7339

088

A. Kmeťa 138, Dudince

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

092

Okružná 125, Dudince

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

094

Hontianske Nemce 170, Hontianske Nemce

SK42 1111 0000 0010 4468 7320

095

Ľ. Štúra 586, Pliešovce

SK72 1111 0000 0010 4468 7750

096

Ľ. Štúra 587, Pliešovce

SK44 1111 0000 0010 4468 7769

097

Sládkovičova 585, Pliešovce

SK22 1111 0000 0010 4468 7777

098

Sládkovičova 584, Pliešovce

SK97 1111 0000 0010 4468 7785

101

Fraňa Kráľa 677, Krupina

SK46 1111 0000 0010 4468 7830

103

Fraňa Kráľa 660, Krupina

SK18 1111 0000 0010 4468 7849

106

Školská 827, Krupina

SK71 1111 0000 0010 4468 7865

108

Školská 829, Krupina

SK49 1111 0000 0010 4468 7873

109

M.R.Štefánika 842, Krupina

SK27 1111 0000 0010 4468 7881

110

Malinovského 878, Krupina

SK42 1111 0000 0010 4468 7902

111

Malinovského 871, Krupina

SK20 1111 0000 0010 4468 7910

112

Bazovského 1905, Zvolen

SK40 1111 0000 0010 4464 9914

113

Gen. Svobodu 1996, Zvolen

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

114

Ľ. Fullu 1988, Zvolen

SK93 1111 0000 0010 4464 9930

115

Ľ. Fullu 1967, Zvolen

SK65 1111 0000 0010 4464 9949

116

M. Bela 2393, Zvolen

SK48 1111 0000 0010 4464 9770

117

Okružná 2394, Zvolen

SK20 1111 0000 0010 4464 9789

118

Okružná 2402, Zvolen

SK95 1111 0000 0010 4464 9797

119

Slnečná 266, Kováčová

SK93 1111 0000 0010 4468 7566

120

Štepnica 2299, Zvolen

SK43 1111 0000 0010 4464 9375

121

M.R.Štefánika 2588, Zvolen

SK21 1111 0000 0010 4464 9383

122

Ľ. Štúra 2552, Zvolen

SK96 1111 0000 0010 4464 9391

123

M.R.Štefánika 2583, Zvolen

SK89 1111 0000 0010 4464 9420

125

M.R.Štefánika 2600, Zvolen

SK36 1111 0000 0010 4464 9404

126

J. Gagarina 2415, Zvolen

SK13 1111 0000 0010 4464 9818

127

J. Gagarina 2418, Zvolen

SK88 1111 0000 0010 4464 9826

128

J. Gagarina 2427, Zvolen

SK66 1111 0000 0010 4464 9834

129

Okružná 2434, Zvolen

SK44 1111 0000 0010 4464 9842

130

Okružná 2435, Zvolen

SK22 1111 0000 0010 4464 9850

131

Okružná 2436, Zvolen

SK91 1111 0000 0010 4464 9869

132

J. Poničana 2407, Zvolen

SK69 1111 0000 0010 4464 9877

133

Okružná 2404, Zvolen

SK47 1111 0000 0010 4464 9885

134

Okružná 2405, Zvolen

SK25 1111 0000 0010 4464 9893

135

Ľ. Fullu 1962, Zvolen

SK43 1111 0000 0010 4464 9957

137

Záhonok 488, Zvolen

SK14 1111 0000 0010 4464 9703

138

Záhonok 1685, Zvolen

SK89 1111 0000 0010 4464 9711

139

Záhonok 1690, Zvolen

SK39 1111 0000 0010 4464 9738

140

Záhonok 1687, Zvolen

SK17 1111 0000 0010 4464 9746

141

M.R.Štefánika 1696, Zvolen

SK14 1111 0000 0010 4464 9412

143

Nový rad 184, Dudince

SK27 1111 0000 0010 4468 8075

145

Železničná 885, Krupina

SK89 1111 0000 0010 4468 7929

146

M.R.Štefánika 887, Krupina

SK67 1111 0000 0010 4468 7937

147

Železničná 884, Krupina

SK45 1111 0000 0010 4468 7945

148

Vimperská 938, Detva

SK45 1111 0000 0010 4468 7654

149

Tajovského 954, Detva

SK23 1111 0000 0010 4468 7662

152

Záhonok 1959, Zvolen

SK92 1111 0000 0010 4464 9754

153

Imatra 2445, Zvolen

SK96 1111 0000 0010 4464 9973

154

Tulská 2238, Zvolen

SK74 1111 0000 0010 4464 9981

155

Majerský rad 645, Krupina

SK23 1111 0000 0010 4468 7953

156

Majerský rad 644, Krupina

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

157

Majerský rad 647, Krupina

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

158

Majerský rad 2454, Krupina

SK26 1111 0000 0010 4468 7996

159

Majerský rad 648, Krupina

SK90 1111 0000 0010 4468 8008

160

Majerský rad 653, Krupina

SK68 1111 0000 0010 4468 8016

161

Majerský rad 655, Krupina

SK46 1111 0000 0010 4468 8024

162

Námestie mieru 1392, Detva

SK98 1111 0000 0010 4468 7670

163

Námestie mieru 1394, Detva

SK70 1111 0000 0010 4468 7689

164

Majerský rad 672, Krupina

SK24 1111 0000 0010 4468 8032

165

Majerský rad 2453, Krupina

SK02 1111 0000 0010 4468 8040

166

Majerský rad 669, Krupina

SK71 1111 0000 0010 4468 8059

167

Záhonok 2448, Zvolen

SK70 1111 0000 0010 4464 9762

168

Medzi Hrušky 2943, Lieskovec

SK96 1111 0000 0010 4464 9682

169

Medzi Hrušky 2944, Lieskovec

SK90 1111 0000 0012 0610 9006

170

Imatra 2450, Zvolen

SK11 1111 0000 0010 4468 7005

171

Tulská 2490, Zvolen

SK86 1111 0000 0010 4468 7013

172

Novozámocká 2527, Zvolen

SK64 1111 0000 0010 4468 7021

173

Novozámocká 2539, Zvolen

SK14 1111 0000 0010 4468 7048

174

Kremnická 2547, Zvolen

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

175

Pražská 2529, Zvolen

SK67 1111 0000 0010 4468 7064

176

Okružná 2403, Zvolen

SK62 1111 0000 0010 4464 9906

177

Malinovského 1956, Zvolen

SK21 1111 0000 0010 4464 9965

178

Dolinky 1335, Detva

SK48 1111 0000 0010 4468 7697

179

Dolinky 1336, Detva

SK63 1111 0000 0010 4468 7718

180

Dolinky 1337, Detva

SK41 1111 0000 0010 4468 7726

181

A. Hlinku 2571, Zvolen

SK18 1111 0000 0010 4464 9631

182

A. Hlinku 2568, Zvolen

SK65 1111 0000 0010 4464 9658

183

A. Hlinku 2556, Zvolen

SK43 1111 0000 0010 4464 9666

185

Novozámocká 1447, Zvolen

SK45 1111 0000 0010 4468 7072

186

Pražská, Novozámocká 1451,1453, Zvolen

SK23 1111 0000 0010 4468 7080

187

Novozámocká 3212, Zvolen

SK92 1111 0000 0010 4468 7099

188

J. Kozáčeka 2003, Zvolen

SK61 1111 0000 0010 4464 9439

189

Slnečná 339, Kováčová

SK71 1111 0000 0010 4468 7574

191

Šmidkeho,Novozámocká 1445,1443, Zvolen

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

192

Nográdyho,Str. cesta 1376,1367, Zvolen

SK38 1111 0000 0010 4468 7101

193

A.Nográdyho 1373/11-15, D.Ertla 1371/2-8, Zvolen

SK78 1111 0000 0066 0914 4052

194

Voljanského 1368, Zvolen

SK63 1111 0000 0010 4468 7136

195

Strážska cesta 8467, Zvolen

SK41 1111 0000 0010 4468 7144

196

Strážska cesta 722, Zvolen

SK19 1111 0000 0010 4468 7152

197

D.Ertla,A.Nográdyho 1450,563, Zvolen

SK94 1111 0000 0010 4468 7160

198

A. Nográdyho 716, Zvolen

SK66 1111 0000 0010 4468 7179

199

Majerský rad 1527, Krupina

SK49 1111 0000 0010 4468 8067

200

Námestie mieru 1707, Detva

SK19 1111 0000 0010 4468 7734

201

A. Nográdyho 561, Zvolen

SK44 1111 0000 0010 4468 7187

202

A. Nográdyho 576, Zvolen

SK22 1111 0000 0010 4468 7195

203

K. Šmidkeho 1380, Zvolen

SK59 1111 0000 0010 4468 7208

204

Novozámocká 8475, Zvolen

SK37 1111 0000 0010 4468 7216

205

Námestie mieru 1395, Detva

SK94 1111 0000 0010 4468 7742

206

Novozámocká 1350, Zvolen

SK15 1111 0000 0010 4468 7224

207

Slnečná 182, Kováčová

SK49 1111 0000 0010 4468 7582

208

Novozámocká 1346, Zvolen

SK90 1111 0000 0010 4468 7232

209

Novozámocká 1347, Zvolen

SK68 1111 0000 0010 4468 7240

251

Školská 779, Pliešovce

SK90 1111 0000 0010 4468 7814

252

Školská 28, Pliešovce

SK68 1111 0000 0010 4468 7822

253

Kukučínova 1409, Zvolen

SK39 1111 0000 0010 4464 9447

254

A.Hlinku 900/1, Detva

SK80 1111 0000 0010 4468 8091

255

Pribinova 1423/174, Zvolen

SK20 1111 0000 0010 4468 8104

256

M.R.Štefánika 1397, Zvolen

SK95 1111 0000 0010 4468 8112

258

Námestie Slobody 1894, Zvolen

SK29 3100 0000 0043 8002 8934

259

Smreková 3379/7, Zvolen

SK23 1111 0000 0010 4468 8147

268

Gaštanová 1444/5, ZVOLEN

SK98 1111 0000 0010 4468 8155

269

J. Cikkera 776/ 9,11, SLIAC

SK60 1111 0000 0012 3870 6008

270

Ľ. Štúra 4230/15, Zvolen

SK65 1111 0000 0012 4705 8006

271

Slnečná 14, Kováčová

SK59 1111 0000 0012 9911 2000

272

Cikkerova 13,15, Sliač

SK27 1111 0000 0012 9967 1005

273

B. Nemcovej 653, Sliač

SK75 1111 0000 0012 9966 5000

274

Cikkerova 17,19, Sliač

SK58 1111 0000 0012 9967 5006

275

Smreková 3380, Zvolen

SK78 1111 0000 0013 0019 0007

276

Pod Kozákom 713, Sliač

SK59 1111 0000 0013 0017 9000

277

Pod Kozákom 709, Sliač

SK58 1111 0000 0013 0017 3004

278

Cikkerova 21,23, Sliač

SK90 1111 0000 0013 0018 6008

279

Kúpeľná 515/16,18, Sliač

SK34 1111 0000 0013 0023 6001

280

Kúpeľná 1,2, Sliač

SK72 1111 0000 0013 0025 2001

281

Kúpeľná 4,6, Sliač

SK66 1111 0000 0013 0024 9005

282

Kúpeľná 12,14, Sliač

SK95 1111 0000 0013 0023 8007

 

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24
Zvolen
96001
045/321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk