Vyhláška č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Vyhláška č. 240/2016 Z. z.

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24
Zvolen
960 01
045/321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk