ZÁKAZNÍCKE CENTRUM OTVORENÉ

30.05.2017 21:30

Prevádzkové hodiny zákazníckeho centra sú nepretržite 5 dní v týždni bez obedňajšej prestávky.

Pondelok 7,00 - 15,00 hod.
Utorok 7,00 - 15,00 hod.
Streda 7,00 - 16,30 hod.
Štvrtok 7,00 - 15,00 hod.
Piatok 7,00 - 13,30 hod.

Komplexné služby pre vlastníkov a nájomcov na jednom mieste na prízemí v sídle správcu SBD Zvolen, dostupné aj bezbariérovo, kde vybavíte:

 • vyhlásenie správcu pre Okresný úrad odbor katastra
 • úkony súvisiace so zmenou vlastníka bytu
 • všetky služby týkajúce sa zálohových platieb
 • zmena korešpondenčnej adresy, mena, počtu osôb v byte
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu
 • informácie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prevod členských práv a povinností
 • podnájom bytu
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • stanovisko k montáži/demontáži/zrušeniu vykurovacieho telesa a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov, balkónov a lógii
 • potvrdenie o veku stavby
 • nahlasovanie havárií
 • úkony podateľne

Poplatky v zmysle Cenníka SBD Zvolen je možné uhrádzať v pokladni zákazníckeho centra v hotovosti (platba platobnou kartou nie je možná).

Kontakty - Zákaznícke centrum SBD Zvolen 

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Pracovisko 1 Bc. Ľalíková 7 321 33 01 alalikova@sbdzv.sk
Pracovisko 2 Ing. Kasáčová 7 321 33 02 vkasacova@sbdzv.sk
Pracovisko 3 Mgr. Kyseľová 7 321 33 03 dkyselova@sbdzv.sk
Pracovisko 4 Bc. Šufliarska 7 321 33 04 dsufliarska@sbdzv.sk

 

Veríme, že oceníte dostupnosť nami poskytovaných služieb v zákazníckom centre.

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24
Zvolen
960 01
045/321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk